Klachten

Mocht u klachten hebben over de geleverde zorg dan kunt u contact opnemen met onderstaande organisaties.


 

 

 

www.zorggeschil.nl    

www.quasir.nl

https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh